,,Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

logotyp

W dniu 29 kwietnia 2021r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu z zakresu  ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

pn.:,, Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu  kostno - stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''

Projekt znalazł się na liście rankingowej w ramach konkursu z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Cel projektu:

·         wzrost jakości i poprawa dostępności do usług zdrowotnych z zakresu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez kompleksowe inwestycje w infrastrukturę Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

·         realizacja zaplanowanych przez Pomysłodawcę kompleksowych działań inwestycyjnych obejmujących zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (w formule "zaprojektuj i wybuduj"), celem przystosowania ich do potrzeb nowo zakupionego sprzętu, a także doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ, BLOKU OPERACYJNEGO - SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ i ZAKŁADU REHABILITACJI, co pozwoli na poszerzenie spektrum świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, które są dotychczas realizowane w Ostrołęckim Szpitalu Specjalistycznym. 

·         nabycie wyposażenia na rzecz ODDZIAŁU REHABILITACJI STACJONARNEJ, a także zakup jednostkowych elementów dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W ramach nowotworzonego ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno - stawowo - mięśniowego dostępne będą m.in. następujące rodzaje świadczeń: rehabilitacja narządu ruchu, rehabilitacja po leczeniu ortopedycznym, rehabilitacja po leczeniu neurologicznym. 

·         realizacja Projektu zgodnie z przedstawionymi w aplikacji założeniami, będzie miała bezpośrednie przełożenie na zauważalne zwiększenie liczby udzielanych/ dostępnych świadczeń medycznych, pozwoli również na skrócenie okresów rehabilitacji w poszczególnych jednostkach chorobowych, a także na odczuwalne dla pacjentów skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne np. czas oczekiwania na rehabilitację po leczeniu operacyjnym[obecnie 3-4 miesiące], skróci się do natychmiastowego przyjęcia lub do ewentualnego oczekiwania na przyjęcie maksymalnie do 1 miesiąca. Ponadto nowoczesny sprzęt ze względu na swoją wielofunkcyjność/ zaawansowanie technologiczne umożliwi skrócenie czasu leczenia pacjentów, z równoczesnym zmniejszeniem ilości pojedynczych wykonywanych świadczeń zdrowotnych, co będzie miało przełożenie na znaczne skrócenie okresu zdrowienia pacjenta  np. okres rehabilitacji po leczeniu artroskopowym trwający obecnie średnio od 2 do 3 miesięcy, może zostać skrócony do 1 - 2 miesięcy.

·         stworzenie miejsc w zakresie rehabilitacji neurologicznej podyktowane jest istniejącym, już pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, który prowadzi leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu.

 

 

Wartość ogółem projektu  (zł)  : 9 601 553,79 

Wkład UE (zł) : 7 602 664,55

Wkład UM (zł): 1 998 889,24

Czas realizacji Projektu do  30.06.2022r.


Opublikowano: 04 maja 2021 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021, 13:51