Centralna Sterylizatornia

Kierownik

inż. Mirosława Teresa Główczak

- specjalista z higieny i epidemiologii,

- członek Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

- ukończone szkolenia kursowe: Walidacja praktyczna procesów sterylizacji, normy i praktyka w kontroli sterylizacji i inne

- ukończony kurs w zakresie przedmiotów specjalistycznych I i II stopnia z uzyskaniem tytułu Technicznego Asystenta d/s Sterylizacji zgodnie z wytycznymi DGSV e.V (DIN 558946-6).

- ukończony kurs dla Kierowników Centralnych Sterylizatorni i Osób Nadzorujących Wytwarzanie Sterylnych Wyrobów Medycznych.

 

Pielęgniarka koordynująca i nazdorująca pracę innych pielęgniarek

mgr Ewa Tabor

- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

- Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.

 

Co się zmieniło w związku z remontem i modernizacją Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce?

Poprzednie urządzenia były użytkowane od 1998 roku. Ich eksploatacja w ostatnim czasie przynosiła duże koszty wymiany poszczególnych podzespołów w urządzeniach.

Z uwagi na ich ponad 90% wyeksploatowanie zaistniała konieczność dostosowania Centralnej Sterylizatorni do standardów i wymogów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012.r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Poprzez remont i modernizację, zainstalowanie nowych urządzeń i doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, doprowadzi do redukcji zakażeń szpitalnych na każdym etapie procesu technologicznego i osiągnięcia wyrobu sterylnego, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo dla pacjenta, zespołu operacyjnego podczas zabiegu operacyjnego.

 

W 2017 r. Została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, część robót budowlanych i sanitarnych.

W 2018r.przeprowadzono prace budowlano - instalacyjne dostosowujące infrastrukturę do potrzeb zainstalowania nowego wyposażenia i urządzeń.

 

INWESTYCJA POD NAZWĄ: MODERNIZACJA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA, ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

1. Zmodernizowana została została stacja uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

2. Wszystkie urządzenia w panelu dotykowym.

3. Walidacja instalacyjna, operacyjna i procesowa (myjni - dezynfektorów, sterylizatorów i zgrzewarek).

4. Integracja systemu komputerowego ( program PROCES + połączenie urządzeń w cały cykl technologiczny).

5. Zasilanie urządzeń - możliwość przełączenia z zasilania parowego na elektryczne, co spowoduje minimalizację kosztów eksploatacji urządzeń.

 

Centralna Sterylizatornia jest jednostką usługową, której zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja powierzonych narzędzi chirurgicznych, drobnego sprzętu medycznego z gumy i tworzyw sztucznych, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej dla szpitala.

Od 2010 roku między Centralną Sterylizatornią a oddziałami i poradniami, obowiązuje kontenerowy obrót materiałów sterylizowanych. Procesy dezynfekcji i sterylizacji prowadzone są w myjniach dezynfektorach i sterylizatorach renomowanych firm, umożliwiających sterylizację od najprostszego do skomplikowanego technicznie sprzętu (endoskopów, optyk, kątnic, prostnic, itp.). Każdy proces jest rejestrowany w formie elektronicznej i monitorowany zgodnie z wytycznymi. Za nadzór nad właściwym przebiegiem procesu technologicznego odpowiada Kierownik.

  • Centralna Sterylizatornia pracuje w systemie 24-godzinnym.
  • Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel.
  • Świadczy usługi zewnętrzne.
  • Wykonuje sterylizację sprzętu termolabilnego.
  • Dysponuje ścisłym rozliczeniem kosztu sterylizacji 1 jednostka STE.
  • Zapewnia pełną dokumentację jałowości produktu (monitorowanie biologiczne zgodne z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia, normami polskimi, europejskimi, międzynarodowymi
  • Prowadzi szkolenia dla pracowników Centralnej Sterylizatorni.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w celu zaznajomienia się jakością pracy. Klient podpisując umowę ma zagwarantowane wykonanie usługi na bardzo wysokim poziomie za przystępną cenę.

 

Kontakt

Kierownik

tel. (29) 765-21-74

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Piotr Zaorski