Aparatura medyczna

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

oferuje świadczenie usług: naprawa, konserwacja, montaż, demontaż, ocena techniczna aparatury medycznej w zakresie:

  • elektromedycyna
  • aparatura fizykoterapeutyczna i rehabilitacyjna
  • aparatura laboratoryjna i analityczna
  • aparatura optyczno-okulistyczna
  • aparatura stomatologiczna
  • aparatura cisnieniowo-sterylizacyjna
  • aparatura rentgenowska

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 29-765-22-16, 29-765-21-55, 29-765-23-59
Zlecenia przyjmowane sa faksem pod numerem 29-760-25-42.

Napraw dokonują pracownicy Samodzielnej Sekcji Aparatury Medycznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Piotr Zaorski