Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych oraz pełnienie dyżurów medycznych pod telefonem i na wezwanie w Oddziale Urologicznym