Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz pełnienie funkcji Kierownika w Ośrodku Medycyny Pracy