Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnyc i pełnienie dyżurów medycznych z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii