Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej i wykonywanie badań kardiologicznych