Lista leków refundowanych od 01 września 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r.


Opublikowano: 29 września 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2019, 11:34