Inwestycje

Lista projektów inwestycyjnych jest stale aktualizowana.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie obejmujące zakup, dostawę i montaż diatermii radiochirurgicznej dla Oddziału Otolaryngologii.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  56.052,00 zł

Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 55.491,48 zł  (99%)

Wkład własny Dotowanego  560,52 zł  (1%)

ZADANIE PN.: ,,PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI LEKÓW JAŁOWYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - ETAP I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA'' realizowane w 2024 roku.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce realizuje Zadanie obejmujące zaadaptowanie pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem Tomografu Komputerowego Revolution Evo, obecnie zainstalowanego w budynku modułowym.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce realizuje Zadanie obejmujące zakup wyposażenia pozwalającego na prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego.

 

Planowana wartość realizowanego  Zadania wynosi 290.718,69 zł

Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 287.811,50 zł

Wkład własny Dotowanego  2.907,19 zł 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie obejmujące zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia MSS w Ostrołęce.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  744.150,00 zł

Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 736.708,50  (99%)

Wkład własny Dotowanego  7.441,50  (1%)

 

Zakup wysoce wydajnego nowego sprzętu  pozwolił na kontynuowanie działalności na odpowiednim poziomie spełniając przy tym wszystkie przepisy sanitarne dla Zakładów Żywienia Zbiorowego, w których  priorytetem jest nie tylko jakość, ale i szybkość mycia naczyń.

Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia rozbudowanie o kolejne moduły, dzięki czemu możemy dostosować zmywarkę do potrzeb lokalu. Wysoka wydajność mycia w krótkim czasie sprawia, że zmywarka jest bardzo ekonomiczna, co pozwoli na zniwelowanie kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów generowanych poprzez naprawy, które były niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości poprzedniego wyeksploatowanego urządzenia.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie obejmujące naprawę angiografu, urządzenia niezbędnego do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki znajdującej się na I piętrze budynku B. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonych podzespołów: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG, silnika ramienia C wraz ze sterownikami oraz kabla wysokiego napięcia.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła  424 440,00 zł

Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  420 195,60 zł (99%)  

Wkład własny Dotowanego  4 244,40 zł (1%) 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach przyznanego dofinansowania zrealizował przedsięwzięcie obejmujące opracowanie programów Funkcjonalno-Użytkowych na potrzeby przyszłych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budynku A, B i H Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania  212 789,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości  210 661,11 zł (99%)  

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022:

1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla:

1.1.Oddziału Kardiologii Interwencyjnej;

1.2.Oddziału Neurologicznego;

1.3.Oddziału Chorób Wewnętrznych;

1.4.Apteki Szpitalnej;

1.5.Modernizacja części głównych ciągów pieszych (korytarzy) szpitalnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą windy w budynku B;

1.6 Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń dźwigowych.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował dotację celową wynikającą z Umowy zawartej przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Ostrołęckim. Dotacja obejmowała zakup, dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki. Wprowadzenie nowych ultranowoczesnych technologii, jakże ważnych przy wykonywaniu zabiegów neurochirurgicznych oraz urazowych na Bloku Operacyjnym znacznie przyczyniło się do poszerzenia spektrum świadczeń medycznych MSS w Ostrołęce. Zakres rzeczowy dotacji zrealizowany został w roku 2023.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła  180.013,66 zł

Łączna kwota przyznanej dotacji (wynikająca z Umowy) 178.213,52 zł  

Wkład własny Dotowanego 1.800,14 zł  

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie obejmujące opracowanie audytów energetycznych obejmujących szczegółową analizę potrzeb inwestycyjnych wraz z przygotowaniem rekomendacji w zakresie potencjalnych źródeł dofinansowania oraz analizy zastosowania wybranych typów odnawialnych źródeł energii wspomagających system energetyczny MSS w Ostrołęce.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła  158.547,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości  156.474,45 zł  

Wkład własny Dotowanego  2.072,55 zł  

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie obejmujące zakup, dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej m.in. dla Oddziału Neurologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Urologii oraz Chirurgii Naczyniowej.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 645 335,54 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 638 882,18 zł (99%)

Wkład własny Dotowanego 6 453,36 zł (1%)

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

1. Rotor neurologiczny - 1 szt.

2. Fotel zabiegowy - 1 szt.

3. Spirometr - 1 kpl.

4. Integracja AMMS - 1 kpl.

5. Kabina Bodypletyzmograficzna - 1 zestaw

6. Wideoendoskop FULL HD 300 - 1 zestaw

7. System monitorowania zdarzeń niedokrwiennych - 1 zestaw

8. Uretrotom - 2 zestawy

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach zawartej umowy dotacyjnej realizuje zadanie pn.: "Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu".

Zakres zrealizowanego Zadania które obejmowało przeprowadzenie robót budowlano-montażowych zewnętrznych m.in.: urządzenie siłowni zewnętrznej, rolety zewnętrzne, roboty budowlano-montażowe m.in.: zestaw mebli zabudowa, wyposażenie szatni, oklejenie szyb folią, roboty remontowo-odtworzeniowe wewnętrzne. Zostały zakupione sprzęty medyczne i niemedyczne w tym: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik z ekranem, orbitrek wewnętrzny, pralka dla pacjentów, suszarka bębnowa dla pacjentów, alkomat, tablica interaktywna, wózek zabiegowy, fotel biurowy. Zrealizowane zadanie z dotacji umożliwiło poprawienie dostępności i jakości funkcjonującego Oddziału Terapii Uzależnienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Zapewniając tym samym kompleksową i nowoczesną terapie jako nieodzowny element procesu terapeutycznego u pacjentów z uzależnieniami.

Wartość  realizowanej inwestycji : 371.426,28

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego : 371.426,28

 

Zakres Zadania obejmował zakup wyposażenia pozwalającego na prawidłowe uruchomienie oraz funkcjonowanie nowotworzonego 30 łóżkowego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej (18 łóżek ogólnoustrojowych i 12 łóżek neurologicznych), w tym sal chorych, sali z lokomatem, gabinetu komory suchej, gabinetu Fango, gabinetu krioterapii, sali hydroterapii, sal ćwiczeń, sal ćwiczeń indywidualnych, sal masaży, gabinetów lekarskich, gabinetów fizjoterapeutów, logopedów i psychologów, gabinetów/punktów personelu medycznego oraz pomieszczeń socjalnych.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 1 847 969,28 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 829,489,55 (99%)

Wkład własny Dotowanego 18 479,73 (1%)

 

W skład preliminarza pierwszego wyposażenia wchodziły m.in.:

zestaw mebli, zestawy komputerowe, gabloty ogłoszeniowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, krzesła biurowe, wózek do rozwożenia leków, materace przeciwodleżynowe, rolki do przesuwania pacjenta, chłodziarka farmaceutyczna, myjnia dezynfektor, wózek opatrunkowy, stelaże na worki, regały metalowe, lustra korekcyjne, tor do nauki chodzenia, glukometry, balkoniki rehabilitacyjne, zestaw logopedyczny, szafa medyczna, zautomatyzowana apteczka, telefony przenośne, podoskopy diagnostyczne, drabinki przyłóżkowe, medyczna mata do masażu stóp, aparat do rehabilitacji stóp, oznakowanie pomieszczeń, tuba do poczty pneumatycznej, baseny, kaczki, lampa zabiegowa, koce, poduszki, poszwy na koc, poszewki na poduszkę, prześcieradła, ortez na opadającą stopę, lekkie ortezy na opadającą stopę - stabilizującą staw skokowy P i L, kołnierze ortopedyczne różne rozm., narzędzia, reduktory z dozownikiem.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach zawartej umowy dotacyjnej realizuje zadanie pn.: "Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia".

Zakres Zadania realizowanego w latach 2023-2024 obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej wraz z przebudową, dobudowaniem na patio między budynkami - Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej wraz z zapleczem oraz wykonaniem zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, w celu połączenia oddziału Kardiologii Interwencyjnej ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Roboty budowlano-montażowe (przeprowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj") zostaną wykonane na Parterze Blok A strona prawa, w części Parteru Blok E oraz na patio między budynkami A, C i H.

Ponadto w ramach Zadania zostaną pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wartość  realizowanej inwestycji : 18.215.092,31
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego : 18.032.941,37
Wkład własny Dotowanego: 182.150,94

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie obejmujące zakup, dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki. Wprowadzenie nowych ultranowoczesnych technologii, jakże ważnych przy procesach diagnostyczno leczniczych znacznie przyczyniło się do poszerzenia spektrum świadczeń medycznych. 

 

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 357 001,64 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 353 431,62 zł (99%)

Wkład własny Dotowanego 3 570,02 zł (1%)

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie polegające na modernizacji sali chorych na IV piętrze odcinka ,,A'' Oddziału Chirurgii, wyposażenie jej w monitoring pacjentów, stanowisko nadzoru pielęgniarskiego oraz łazienkę. 

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  493.353,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości  433.452,49 zł

Wkład własny Dotowanego  59.900,51 zł

 

                                

 

 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie realizował inwestycję obejmującą remont i przebudowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego oraz doposażenie Oddziału w specjalistyczny sprzęt.

 

  Zakres Projektu obejmuje remont wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia medycznego, mającego wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19. 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła:  8.536.114,99 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 8.450.753,84 zł

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą: ,,Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  971.450,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 70.735,50 zł

logotyp

     Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego finalizuje zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

     Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej, mającej wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych na potrzeby doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala: Oddziału Chorób Wewnętrznych - Pracowni Endoskopowej, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Chorób Płuc i Zakładu Patomorfologii oraz działania informacyjno-promocyjne Projektu. 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą : ,, Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 159.777,00 zł

     - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 158.179,23 zł  (99%)

     - środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 1.597,77 zł   (1%)