Lista leków refundowanych obowiązująca od 01 stycznia 2021 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.


Opublikowano: 29 grudnia 2020 r.

Autor: Ewelina Lemańska

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2020, 08:07