www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Centralna Sterylizatornia

KIEROWNIK - inż. Mirosława Teresa Główczak

specjalista z  higieny i epidemiologii,
członek Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej
ukończone szkolenia kursowe: Walidacja praktyczna procesów sterylizacji, normy i praktyka w kontroli sterylizacji i inne
ukończony kurs w zakresie przedmiotów specjalistycznych I i II stopnia z uzyskaniem tytułu Technicznego Asystenta d/s Sterylizacji zgodnie z wytycznymi DGSV e.V (DIN 558946-6).
ukończony kurs dla Kierowników Centralnych Sterylizatorni i Osób Nadzorujących Wytwarzanie Sterylnych Wyrobów Medycznych.
 

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA I NADZORUJĄCA PRACĘ INNYCH PIELĘGNIAREK – mgr Ewa Tabor

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.
 
Co się zmieniło w związku z remontem i modernizacją Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce?
Poprzednie urządzenia były użytkowane od  1998 roku. Ich eksploatacja w ostatnim czasie przynosiła duże koszty wymiany poszczególnych podzespołów w urządzeniach.
Z uwagi na ich ponad 90% wyeksploatowanie zaistniała konieczność dostosowania Centralnej Sterylizatorni do standardów i wymogów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012.r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia  podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Poprzez remont i modernizację, zainstalowanie nowych urządzeń i doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, doprowadzi do redukcji zakażeń szpitalnych na każdym etapie procesu technologicznego i osiągnięcia wyrobu sterylnego, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo dla pacjenta, zespołu operacyjnego podczas zabiegu operacyjnego.
 
W 2017 r. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, część robót budowlanych i sanitarnych.
W 2018r.przeprowadzono prace budowlano – instalacyjne dostosowujące infrastrukturę do potrzeb zainstalowania nowego wyposażenia i urządzeń.
 
INWESTYCJA POD NAZWĄ: MODERNIZACJA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z ZAKUPEM  WYPOSAŻENIA, ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY  DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
1. Zmodernizowana została została stacja uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.
2. Wszystkie urządzenia w panelu dotykowym.
3. Walidacja instalacyjna, operacyjna i procesowa (myjni - dezynfektorów, sterylizatorów i zgrzewarek).
4. Integracja systemu komputerowego ( program PROCES + połączenie urządzeń w cały cykl technologiczny).
5. Zasilanie urządzeń – możliwość przełączenia z zasilania parowego na elektryczne, co spowoduje minimalizację kosztów eksploatacji urządzeń.
 
Centralna Sterylizatornia jest jednostką usługową, której zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja powierzonych narzędzi chirurgicznych, drobnego sprzętu medycznego z gumy i tworzyw sztucznych, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej dla szpitala.
Od 2010 roku między Centralną Sterylizatornią a oddziałami i poradniami, obowiązuje kontenerowy obrót materiałów sterylizowanych. Procesy dezynfekcji i sterylizacji prowadzone są w myjniach dezynfektorach i sterylizatorach renomowanych firm, umożliwiających sterylizację od najprostszego do skomplikowanego technicznie sprzętu (endoskopów, optyk, kątnic, prostnic, itp.). Każdy proces jest rejestrowany w formie elektronicznej i monitorowany zgodnie z wytycznymi. Za nadzór nad właściwym przebiegiem procesu technologicznego odpowiada Kierownik.
Centralna Sterylizatornia pracuje w systemie 24-godzinnym.
Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel.
Świadczy usługi zewnętrzne.
Wykonuje sterylizację sprzętu termolabilnego.
Dysponuje ścisłym rozliczeniem kosztu sterylizacji 1 jednostka STE.
Zapewnia pełną dokumentację jałowości produktu (monitorowanie biologiczne zgodne z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia, normami polskimi, europejskimi, międzynarodowymi
Prowadzi szkolenia dla pracowników Centralnej Sterylizatorni.
Serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w celu zaznajomienia się jakością pracy. Klient podpisując umowę ma zagwarantowane wykonanie usługi na bardzo wysokim poziomie za przystępną cenę.
 

KONTAKT

Kierownik tel. 29 765 21 74