Projekt pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego".

logotyp

 

Unia Europejska już od 17 lat wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dzięki funduszom europejskim nasz region staje się coraz bardziej konkurencyjny, a mieszkańcy korzystają z efektów inwestycji realizowanych w wielu obszarach - gospodarki, cyfryzacji, transportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rewitalizacji, kultury, turystyki, czy działań społecznych, edukacyjnych i wspierających rozwój rynku pracy. Ubiegły rok postawił nas wszystkich przed zupełnie nowym wyzwaniem z związku z pandemią COVID-19. Projekt pn.:,, "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", z którego efektów korzysta nasza placówka, jest jednocześnie największym projektem unijnym dofinansowanym ze środków programu regionalnego. Wsparcie z UE umożliwiło doposażenie 75 instytucji medycznych. Ponadto w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną planowane jest uruchomienie dodatkowych środków na ten cel.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. 


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.


Opublikowano: 14 października 2021 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2022, 07:34