Projekt pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego".

logotyp

 

Unia Europejska już od 17 lat wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dzięki funduszom europejskim nasz region staje się coraz bardziej konkurencyjny, a mieszkańcy korzystają z efektów inwestycji realizowanych w wielu obszarach - gospodarki, cyfryzacji, transportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rewitalizacji, kultury, turystyki, czy działań społecznych, edukacyjnych i wspierających rozwój rynku pracy. Ubiegły rok postawił nas wszystkich przed zupełnie nowym wyzwaniem z związku z pandemią COVID-19. Projekt pn.:,, "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", z którego efektów korzysta nasza placówka, jest jednocześnie największym projektem unijnym dofinansowanym ze środków programu regionalnego. Wsparcie z UE umożliwiło doposażenie 75 instytucji medycznych. Ponadto w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną planowane jest uruchomienie dodatkowych środków na ten cel.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł - środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł - wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach. Okres realizacji: 28.02.2020 r. - 31.12.2023 r. 

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 14 października 2021 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2024, 09:02