Ministerstwo Zdrowia

                                                                              

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację Dofinansowania zadania pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r. dot. działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 - 2032, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury

Finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej

DOFINANSOWANIE 1 867 320,00 zł

                                                                              

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację Dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. dot. działania

Finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej,

DOFINANSOWANIE 199 962,00 zł

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania  pn.: ,,ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO''

Finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej

DOFINANSOWANIE 399.978,00 zł

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn.: ,,ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ'' Finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej

DOFINANSOWANIE 900.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO ZADANIA WYNIOSŁA  971.450,00 zł

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator zadania Narodowej Strategii Onkologicznej zrealizował umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu pn.: "ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFY'' na lata 2021-2022

MAMMOGRAF CYFROWY

DOFINANSOWANIE MINISTERSTWA ZDROWIA 600.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO ZADANIA WYNIOSŁA 1.237.484,10 zł

09

lipca

2021

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator zadania Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu pn.: ,,ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFY'' na lata 2021-2022 

Finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 - Programu polityki zdrowotnej

MAMMOGRAF CYFROWY

DOFINANSOWANIE 600 000,00 zł