Projekt pn.: "ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFY''

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator zadania Narodowej Strategii Onkologicznej zrealizował umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu pn.: "ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFY'' na lata 2021-2022

MAMMOGRAF CYFROWY

DOFINANSOWANIE MINISTERSTWA ZDROWIA 600.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO ZADANIA WYNIOSŁA 1.237.484,10 zł

Pracownia Mammografii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce została wyposażona  w nowoczesny aparat, dzięki któremu walka z rakiem piersi będzie jeszcze bardziej skuteczna.

Realizując działania Narodowej Strategii Onkologicznej zapewniamy naszym pacjentkom dostęp do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w pracowni stacjonarnej MSS w Ostrołęce. Zakup mammografu cyfrowego umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnostyki piersi przy użyciu innowacyjnych i zaawansowanych aplikacji klinicznych w mammografii. Zakupiony sprzęt medyczny został wyposażony w rozwiązania zapewniające ergonomię pracy oraz technologię zapewniającą wysoką czułość i swoistość badania. Dzięki zastosowaniu iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji obrazu typu ASIR DBT, który eliminuje artefakty, poprawia widoczność mikrozwapnień oraz trójwymiarowej (wolumetrycznej) technologii obrazowania mammograficznego, która wykorzystuje krokową akwizycję obrazu ,,step and shoot'' - jeden  krótki skan to dziewięć ekspozycji o minimalnej dawce promieniowania.

Nowy mammograf, obniża poziom stresu u pacjentek, ułatwia pracę technikom i pomaga radiologom w stawianiu diagnozy z większą pewnością kliniczną.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 13 grudnia 2021 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 28.12.2021, 18:23