MAMMOGRAF CYFROWY

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator zadania Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu pn.: ,,ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFY'' na lata 2021-2022 

Finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 - Programu polityki zdrowotnej

MAMMOGRAF CYFROWY

DOFINANSOWANIE 600 000,00 zł

Realizacja zadania, którego celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę:

  • wyeksploatowanych mammografów analogowych na nowe aparaty cyfrowe dedykowane do pracowni stacjonarnych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z publicznym płatnikiem, w tym zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki raka piersi.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 09 lipca 2021 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2021, 11:36