Konkurs ofert 44/2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęki


Opublikowano: 11 września 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2019, 19:13