Konkurs ofert nr 64/2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego wraz z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem  Chirurgii Onkologicznej i pełnienia dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej  im. dr.  Jerzego Olszewskiego z Pododdziałami Chirurgii Onkologicznej oraz pełnienia dyżuru medycznego stacjonarnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej


Opublikowano: 02 grudnia 2019 r.

Autor: Anna Wierzbowska

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, 14:42