NOWA ORGANIZACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

OGŁOSZENIE

Od 01.06.2020 r. SZERSZY DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.       W ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych:

· Przyjmowanie wszystkich pacjentów, 

· Umawianie wizyt na konkretny termin (z podaniem godziny i minuty oraz zobowiązanie do przestrzegania terminu),

· Wizyty osobiste w poradni za zgodą pacjenta, w przypadku braku zgody ustalenie najbliższego możliwego terminu, 

· Nadal obowiązuje rejestracja telefoniczna, wyjątek stanowią pacjenci urazowi i przypadki nagłe - możliwość rejestracji bezpośredniej,

· Dopuszcza się możliwość udzielania wizyt w ramach teleporad (z ważnych względów na prośbę pacjenta - o zasadności decyduje lekarz).

 

2.       W ramach diagnostyki:

· Przywraca się realizację wszystkich badań diagnostycznych (w tym także badań z programów przesiewowych i spirometrii).

Zespół Poradni Specjalistycznych: 29 765 23 00

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy: 29 765 26 38 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 29 765 21 37

Poradnia Zdrowia Psychicznego: 29 765 21 45

Poradnia Dziecięca: 29 765 21 59

Poradnia onkologiczna (zmiana lokalizacji, szczegóły po kontakcie telefonicznym): 29 765 13 04

Ośrodek Medycyny Pracy pracuje w normalnym trybie - po rejestracji telefonicznej: 29 765 21 23

Zakład Rehabilitacji Leczniczej - 29 765 22 03

 

Ostrołęka, dn. 01.06.2020 r.

 


Opublikowano: 16 marca 2020 r.

Autor: Krzysztof Chojnowski

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020, 08:33