ZADANIE PN. "DOPOSAŻENIE W APARATY USG Z MOŻLIWOŚCIĄ ECHOKARDIOGRAFII"

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  otrzymał

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizując Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii

DOFINANSOWANIE  219 265,29 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 221 995,84 zł

Realizacja zadania umożliwia na udzielanie świadczeń z zakresu chorób układu krążenia. Zakupiony aparat USG z możliwością echokardiografii obejmujący opcje kliniczną badań naczyniowych, opcje kliniczną badań jamy brzusznej oraz opcję kliniczną badań echokardiograficznych. Zapewnia  szerokie spektrum możliwości zastosowania najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych.

Realizacja zadania ma na celu:

·        Zwiększenie poprawy jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia

·        Diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia

·        Profilaktyka oraz zwiększona ocena ryzyka chorób układu krążenia

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 15 stycznia 2021 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021, 13:00