Konferencja zamykająca projekt pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii".

logotyp

logotyp

          3 i 4 lutego 2022 r. we Lwowie w Komunalnym Niehandlowym Przedsiębiorstwie Lwowskiej Rady Obwodowej "Lwowski Obwodowy Dziecięcy Szpital Kliniczny OHMATDYT"  oraz w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce odbyła się dwudniowa konferencja zamykająca projekt pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii". Konferencja z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV-2 została zorganizowana w formie stacjonarnej we Lwowie oraz w formie on-line. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr.J.Psarskiego w Ostrołęce uczestniczył w konferencji zamykającej projekt w formie on-line. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w I naborze projektów (projekty regularne) w Programie Programu Polska-Białoruś-Ukraina i jest realizowany wspólnie w partnerstwie polsko-ukraińskim.  Na realizację projektu, obaj partnerzy otrzymali 1 541 762 euro z Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego do małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej oraz na zakup sprzętu medycznego do walki z pandemią SARS-CoV-2 jak też i modernizację sali operacyjnej i konferencyjnej.

          W konferencji zamykającej Projekt wzięli udział przedstawiciele obu partnerów projektu, w tym dyrekcja i pracownicy szpitali, przedstawiciele władzy samorządowej województwa mazowieckiego i obwodu Lwowskiego oraz przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu. Prezentacje i debata w trakcie konferencji koncentrowały się m.in. na możliwościach zakupionego sprzętu w ramach projektu i wykorzystaniu w  innowacjach oraz zwiększeniu dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej małoinwazyjnej chirurgii. 

Lekarze ze Szpitala we Lwowie zaprezentowali zabiegi operacyjne metoda tradycyjną i z zastosowaniem metody małoinwazyjnej chirurgii.

Lekarze ze Szpitala w Ostrołęce zaprezentowali  możliwości technologiczne sprzętu z wykorzystaniem zieleni indocyjanionowej. W dobie rosnącej częstości występowania chorób onkologicznych, zwłaszcza nowotworów "złośliwych", problemem jest precyzyjna identyfikacja obszaru zmian i naczyń krwionośnych podczas operacji laparoskopowych. W ostatnich dekadach nastąpił znaczny postęp technologiczny w medycynie także w chirurgii laparoskopowej. Takie chirurgiczne "badanie" będzie możliwe dzięki obrazowaniu fluorescencyjnemu i trójwymiarowemu. Wykorzystanie obrazowania fluorescencyjnego z zastosowaniem zieleni indocyjaninowej pozwola chirurgom na wizualizację obszaru zmiany i przepływu krwi w naczyniach. ICG to jeden z barwników fluorescencyjnych, który jest widzialny w określonym spektrum światła.  Dzięki temu, że jest dobrze widoczny zielony kolor który dobrze kontrastuje z barwą tkanek, nie kumuluje się w organizmie oraz jest mało toksyczny. Zastosowanie barwnika fluoresencyjnego polega na podaniu dożylnym pacjentowi a następnie na obserwacji jego perfuzji w laparoskopii w czasie rzeczywistym co pozwala operatorowi na precyzyjne usunięcie zmian chorobowych zwłaszcza guza oraz pozwala na identyfikację wartowniczego węzła chłonnego co jest szczególnie istotne przy zabiegach limfadektomii - czyli usunięcia naczyń  limfatycznych, które mogą sprawiać trudność.  Metoda ta sprawi, że zabiegi będą bezpieczniejsze dla pacjenta, pozwolą na całkowite wycięcie zmiany, znacznie oszczędzając zdrowe struktury i precyzyjne uwidocznienie naczyń krwionośnych.

          Dzięki wspólnej realizacji projektu możliwa będzie wymiana wiedzy pomiędzy Partnerami, poprzez otwarcie centrum telemedycznego, warsztaty, szkolenia, a przede wszystkim prowadzenie transmisji z sali operacyjnej, co znacznie wzbogaci możliwość wspólnego poszerzania wiedzy i tworzenia wspólnych procedur w zakresie nowoczesnych usług medycznych. Grupę docelową będą tworzyć pracownicy Partnerów, sąsiednich szpitali, studenci Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Beneficjentami końcowymi będą obywatele obszaru przygranicznego. Długi czas oczekiwania na zabiegi laparoskopowe wykonywane przez przedmiotowe szpitale powoduje konieczność korzystania z usług medycznych w innych jednostkach, często oddalonych o wiele kilometrów.

Skrócenie czasu oczekiwania jest możliwe dzięki:

  • zakupowi nowoczesnego sprzętu laparoskopowego zmniejszającego ryzyko powikłań 
  • utworzenie ośrodka telemedycznego u Partnera z Ukrainy- zdalnej pomocy w gabinetach - zwiększenie liczby praktykujących chirurgów i lepszy dostęp do usług medycznych dla pacjentów.

Utworzenie ośrodka telemedycznego pozwoli na poprawę jakości kształcenia studentów kierunków chirurgicznych, lekarzy internistów na lekarzy na stażu po obu stronach granicy, umożliwi realizację konsultacji telemedycznych oraz wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Usługa ta będzie świadczona przez pracowników OHMATDYT oraz zaproszonych ekspertów medycznych. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 20 konsultacji telemedycznych dla pacjentów z Ukrainy oraz dla studentów z Ukrainy. Telekonferencje będą prezentowane w czasie rzeczywistym podczas operacji i konsultacji. Personel medyczny ze strony Lidera będzie biernie uczestniczył w telekonferencji, natomiast personel partnera będzie aktywnie wykonywał laparoskopowy zabieg chirurgiczny.

          Projekt obejmuje wspólną profilaktyczną kampanię zdrowotną dla osób z obszaru przygranicznego. Kampania będzie prowadzona przez Partnerów po obu stronach granicy w oparciu o wspólnie stworzony program prozdrowotny. W ramach projektu powstał Katalog Dobrych Praktyk. Jest to wspólne dzieło lekarzy ze Szpitala w Ostrołęce i Lwowie,  który zawiera opisy jednostek chorobowych, profilaktykę i zdjęcia prezentujące możliwości i zastosowanie sprzętu laparoskopowego w chirurgii małoinwazyjnej.  Przedstawione techniki - metodyka wykonywania laparoskopii w różnych jednostkach chorobowych. Lider opisał metody - techniki wykonywania laparoskopii u dorosłych, a Partner opisał metody - techniki wykonywania laparoskopii u dzieci. Katalog został przygotowany w wersji elektronicznej w trzech językach: angielskim, polskim i ukraińskim oraz w wersji papierowej.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 28 marca 2022 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, 12:02