Zadanie pn. "Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia".

logotyp

Realizacja Zadania odbywała się w okresie od 30.05.2017 r. do 31.12.2018 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zadanie pod nazwą "Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia

Całkowita wartość Zadania wyniosła 8.086.475,97 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła 7.999.972,20 zł

- środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 86.503,77 zł.


Zadanie polegało na modernizacji Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia, mieszczącej się na parterze w Budynku B. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace budowlane, elektryczne i sanitarne. Na potrzeby nowego wyposażenia została dostosowana infrastruktura lokalowa. W ramach wyposażenia zakupione zostały m.in. urządzenia do przeprowadzania procesów mycia, dezynfekcji, sterylizacji oraz sterylizatory parowe, plazmowe i na formaldehyd, myjnie - dezynfektory, myjnie ultradźwiękowe, myjnia do kontenerów przelotowa, suszarki stojące i przelotowe, zgrzewarki a także wózki transportowe. Przeprowadzona została również modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni oraz doprowadzony został ciąg pary technologicznej do zainstalowanych urządzeń.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:51