Projekt pn "E-zdrowie dla Mazowsza"

logotyp

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze: 

 • Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
 • Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,
 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
 • Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o.,
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
 • Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

 

Celem głównym projektem było dostosowanie podmiotów leczniczych - partnerów projektu do wymogów ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

 

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele:

1) stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności
i komplementarności,

2) poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,

3) wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

 

Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.

W RREDM znajdują się dwa elementy:

 

 • Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),
 • Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.

 

W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.

Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:47