Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z rosnącą ilością pacjentów zakażonych Covid-19 w połączeniu z pilnym zapotrzebowaniem na  dozowniki rotametryczne w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu 15 grudnia  2020r. zostało zawarte zamówienie na zakup ,, Dozowników rotametrycznych z butelką nawilżacza w ilości 7 szt. '', stroną Sprzedającą jest firma Asmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin. 


Opublikowano: 29 grudnia 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2020, 09:55