,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje o otrzymaniu grantu,

zgodnie z umową nr: COVID.19.02.07.35 o powierzenie grantu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim a Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z  tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn.: ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; 

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego oraz na zakup środków ochrony - maseczek, rękawic, fartuchów. Zapewnienie zapasu środków ochrony gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa zarówno podopiecznym jak i pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego a także zmniejszy ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych. 

Łączna wartość grantu wynosi: 244 482,91 zł i jest finansowana z następujących  źródeł:

    -  ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu.
    -  ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.


Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 16 sierpnia 2021 r.

Autor: Krzysztof Sobolewski

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021, 12:05