Zadanie pn. "Remont dźwigu osobowego p.poż-Blok A"

 logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zw 2019 r. zadanie pod nazwą ,,Remont dźwigu osobowego p.poż-Blok A"

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zw 2019 r. zadanie pod nazwą ,,Remont dźwigu osobowego p.poż-Blok A" 

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Całkowita wartość Zadania wyniosła 50 430 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła (99%) 49 925,70 zł

- środki pochodzące z budżetu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wyniosły (1%) 504,30 zł

Zadanie dotyczyło wykonania remontu windy osobowej p.poż. w siedmiopiętrowym budynku- blok A. Remont dźwigu osobowego polegał na odciążeniu zespołu napędowego i kabiny, w tym zabezpieczeniu lin nośnych i kabiny przed spadkiem, demontażu zespołu reduktora i silnika, wymianie ramy pod wciągarką, montażu wciągarki do napędu regulowanego falownikowo, montażu osłony koła wciągarki, wymianie koła linowego, wymianie lin nośnych, opracowaniu dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniami remontu z UDT, badaniu dźwigu z Dozorem Technicznym.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:55