MSS-DN-ZPP-26-ZO-15/2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w MSS w Ostrołęce w ramach projektu: " Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w MSS w Ostrołęce".


Opublikowano: 18 czerwca 2021 r.

Autor: Justyna Laska

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021, 08:11