MSS-ATW-222-3-21

Opróżnianie, czyszczenie oraz utylizacja tłuszczy poprodukcyjnych separatora tłuszczu PST 15 wraz z osadnikiem szlamu O/S, współpracującym z separatorem.


Opublikowano: 19 maja 2021 r.

Autor: Agnieszka Giers

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021, 13:01