MSS-NBP-26-2/2019

Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie przeglądów i regeneracji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądów i badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (ciśnienie, wydajność) znajdujących się na ternie i w obiektach MSS w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A i ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce.


Opublikowano: 05 grudnia 2019 r.

Autor: Krzysztof Sobolewski

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020, 13:54