MSS-TZP-ZPP-26-ZO-8-2019

Zapytanie ofertowe na dostosowanie strony internetowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce do potrzeb Projektu pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT"  jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", w ramach  Programu Współpraca Transgraniczna Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020,  Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" 


Opublikowano: 24 października 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, 11:50