MSS-DN-ZPP-26-ZO-14/2021

Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej w MSS w Ostrołęce w ramach projektu:"Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w MSS w Ostrołęce"


Opublikowano: 18 czerwca 2021 r.

Autor: Justyna Laska

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021, 09:12