MSS-TZP-ZPP-26-4-19

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce".


Opublikowano: 30 stycznia 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 19:59