Przetargi

29

lipca

2020

"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i dystrybucji do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce".

22

czerwca

2020

Usługa całodobowej ochrony obiektów, mienia i ochrony doraźnej.

15

czerwca

2020

 "Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu  Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"".

04

czerwca

2020

Roboty budowlano - montażowe polegające na przebudowie pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".

04

czerwca

2020

Zakup , dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej".

04

czerwca

2020

Usługa  transportu sanitarnego na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

01

czerwca

2020

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

25

maja

2020

Dostawa materiałów szewnych oraz materiałów medycznych niezbędnych do pracy oddziałów.

13

maja

2020

Dostawa protez, implantów i materiałów stosowanych do zabiegów ortopedycznych

20

kwietnia

2020

"Dostawa implantowanych kardiowerterów - defibrylatorów oraz akcesoriów do ich implantacji"

17

kwietnia

2020

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów w obrębie nerki, moczowodu i górnych dróg moczowych

14

kwietnia

2020

Usługa całodobowej ochrony obiektów, mienia i ochrony doraźnej.

13

marca

2020

Dostawa nici chirurgicznych, przyrządów do anestezjologii i resuscytacji oraz sprzęt pediatryczny.