MSS-TZP-ZPP-36-17-15

Realizacja zamówienia pod nazwą "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego, tj. sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia dla Oddziału Kardiologicznego (część 1 zamówienia) oraz aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (część 2 zamówienia)


Opublikowano: 12 kwietnia 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, 11:36