MSS-TZP-ZPP-26-31-19

Wyposażenie gabinetów na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"


Opublikowano: 02 października 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 14:08