MSS-DN-ZPP-26-18/21

Prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn. ,,ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH  W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIĘŚNIOWEGO, TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ UKŁADU NERWOWEGO POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ  W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE". 

Przekierowanie na e-platformę


Opublikowano: 15 czerwca 2021 r.

Autor: Karolina Majk

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, 16:06