MSS-TZP-ZPP-26-1-19

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.:"Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"


Opublikowano: 04 stycznia 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 20:00