Konkurs ofert 45/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęka


Opublikowano: 04 października 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020, 15:10