MSS-TZP-ZPP-26-10-19

 Mss w Ostrołece ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału kardiologicznego w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w MSS w Ostrołęce, zwanego dalej "Postępowaniem"


Opublikowano: 14 maja 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, 11:41