Projekt pn. ,,Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce'', realizowanego w latach 2021-2023

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego sfinalizował Projekt pn. ,,Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce'', zrealizowany w latach 2021-2023

Zakres Projektu obejmował zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (przeprowadzonymi w formule "zaprojektuj i wybuduj") realizowanymi w wydzielonej części parteru oraz całej powierzchni piwnicy budynku Pawilonu Oddziału Psychiatrycznego. Zakres Projektu obejmował również doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Zakładu Rehabilitacji, Bloku Operacyjnego - Sali Operacyjnej Ortopedycznej, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej, co pozwoliło na poszerzenie spektrum świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego. Ponadto w ramach Projektu pokryte zostały koszty opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz usługi nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

 

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w 2021r.:

Prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce:

 • ekspertyza przeciwpożarowa,
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy,
 • dokumentacja projektowa,
 • roboty budowlano-montażowe.

         Promocja Projektu

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w 2022r. finansowany ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku:

Prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce:

 • dokumentacja projektowa,
 • roboty budowlano-montażowe,
 • Nadzór inwestorski.

 

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w 2022r.:

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce:

 

 • Aparat do elektroterapii i ultradźwięków
 • Aparat do terapii ultradźwiękowej
 • Urządzenie medyczne do terapii polem elektrycznym
 • Zestaw do magnetostymulacji
 • Aparat diatermii oporowo - pojemnościowej
 • Mobilny aparat wytwarzający pole magnetyczne
 • Aparat do diatermii krótkofalowej
 • Lampa terapeutyczna
 • Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS
 • Laser wysokoenergetyczny do Hilterapii
 • Laser konwencjonalny
 • Stół do masażu
 • Zestaw Ekopompa do Aquavibronu
 • Aparat do głębokiej oscylacji
 • Aparat do terapii uciskowej
 • Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych
 • Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa
 • Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych
 • Urządzenie do suchych kąpieli
 • Zestaw fango z folią
 • Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki
 • Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem
 • Platforma dynamograficzna z oprogramowaniem
 • Platforma balansowa z oprogramowaniem i drukarką
 • Zestaw osprzętu platformy
 • Urządzenie do ćwiczeń z podwieszeniem
 • Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją 3-częściowy
 • Bieżnia
 • Rower treningowy pionowy
 • Orbitrek 
 • Stepper magnetyczny
 • Zestaw urządzeń do ćwiczeń oporowych
 • Stół pionizacyjny z funkcją kroczenia 
 • Stół pionizacyjny z regulacją wysokości i kąta leżyska
 • Jezdny podnośnik pacjenta 
 • Pompy infuzyjne
 • Aparat EKG wózkiem
 • Zestaw dynamicznych ortez wspomagających ruch ręki niedowładnej 
 • Urządzenie do stopniowego odciążania kończyny górnej
 • Zestaw do krioterapii miejscowej pneumatycznej 35l
 • Defibrylator z wózkiem
 • Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej z oprogramowaniem 
 • Przenośny aparat do elektroterapii
 • Szyna CPM do stawu biodrowego i kolanowego
 • Szyna CPM do stawu kolanowego
 • Szyna CPM do stawu barkowego
 • UGUL z wyposażeniem
 • Urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego rąk
 • Elektryczny rotor
 • Kardiomonitor
 • Aparat do presoterapii i sekwencyjnego masażu limfatycznego
 • Zrobotyzowane urządzenie do reedukacji chodu
 • Fotel do ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego
 • Stół do pionizacji
 • Rotor neurologiczny
 • Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu łokciowego
 • Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego
 • Szyna CPM do nadgarstka
 • Stół do masażu i rehabilitacji siedmiosekcyjny
 • Urządzenie do terapii ruchowej dla pacjentów leżących
 • System do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości
 • Zestaw do magnetoterapii
 • Stanowisko inhalacyjne z inhalatorem ultradźwiękowym
 • Bieżnia do nauki chodu
 • Elektroniczna wielofunkcyjna waga medyczna
 • Schody rehabilitacyjne
 • Zestaw wałków i półwałków
 • Stymulator chodu
 • System do rehabilitacji kończyny górnej 

 

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce:

 • Aparat elektroterapii i ultradźwięków
 • Aparat do terapii ultradźwiękowej
 • Urządzenie medyczne do terapii polem elektrycznym
 • Aparat diatermii oporowo - pojemnościowej 
 • Mobilny aparat wytwarzający pole magnetyczne 
 • Rotor kończyn górnych i dolnych 
 • Aparat do diatermii
 • Lampa terapeutyczna 
 • Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS 
 • Laser konwencjonalny 
 • Przenośny aparat do elektroterapii 
 • Stół do masażu 
 • Zestaw Ekopompa do Aquavibronu 
 • Aparat do presoterapii 
 • Wanna do masażu 
 • Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 
 • Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych 
 • Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu barkowego 
 • Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu łokciowego 
 • Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego 
 • Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego  
 • Szyna CPM do ćwiczeń wspomagających stawu kolanowego 
 • Szyna CPM do nadgarstka 
 • Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki 
 • Platforma stabilomatryczna z oprogramowaniem
 • Platforma dynamograficzna z oprogramowaniem 
 • Platforma balansowa z oprogramowaniem i drukarką 
 • Stół do ćwiczeń 
 • Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją 3-częściowy
 • Bieżnia rehabilitacyjna 
 • Rower treningowy pionowy 
 • Orbitrek 
 • Stepper magnetyczny 
 • Aparat do elektroterapii 
 • Aparat do terapii falą uderzeniową  
 • Stół do pionizacji 
 • Zestaw do integracji sensorycznej 
 • Zestaw do magnetoterapii 
 • System do treningu kończyny górnej 

 

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce:

 • Materac 3 - częściowy do ćwiczeń 
 • Drabinka do ćwiczeń rehabilitacyjnych 
 • Leżanka drewniana 
 • Materac przeciwodleżynowy 
 • Tor do nauki chodzenia 
 • Chodzik neurologiczny 
 • Lustro korekcyjne 
 • Piłka gimnastyczna ABS 75 cm 
 • Piłka gimnastyczna ABS 65 cm 
 • Piłka gimnastyczna ABS 55 cm 
 • Poduszka sensomotoryczna 
 • Glukometr 
 • Ciśnieniomierz 
 • Ssak elektryczny 
 • Stolik pod aparaty do fizykoterapii 
 • Koziołek dla terapeutów i lekarzy 
 • Torba reanimacyjna 
 • Pulsoksymetr stojący 
 • Balkonik do chodzenia 
 • Kula pachowa  
 • Kula łokciowa 
 • Wózek inwalidzki 
 • Termometr bezdotykowy 
 • Stojak do kroplówek 
 • Wózek inwalidzki stabilizujący
 • Fotel zabiegowy 
 • Ławka gimnastyczna  
 • Poręcz do nauki chodzenia 
 • Zestaw taśm do ćwiczeń rehabilitacyjnych 
 • Zegar zabiegowy 
 • Schodki metalowe dwustopniowe 
 • Czworonóg  
 • Laska 
 • Balkonik 2-kółka 
 • Balkonik 2-kółka z ławką 
 • Trójnóg 
 • Temblak 
 • Aparat ćwiczeń oddechu 
 • System Redcord Workstation z systemami sufitowymi

 

Promocja Projektu

Roboty budowlano-montażowe

Nadzór inwestorski

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w 2023r.:

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego - Sali Operacyjnej Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce:

 • Małe napędy ortopedyczne 
 • Duże napędy ortopedyczne wiertarka + piła 
 • Opaska uciskowa /esmarch/ 
 • Przystawki do stołu operacyjnego
 • Waporyzator z dodatkami
 • Zestaw do chirurgii kręgosłupa 
 • Narzędzia do operacji ortopedycznych 
 • Duże napędy ortopedyczne z kontenerami i ładowarką
 • Kontenery z tacami do mycia
 • Program do planowania przedoperacyjnego wraz z monitorem medycznym

 

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce:

 

 • Ugul z wyposażeniem 
 • Piły do gipsu i pompki do chm 
 • EKG wraz z ssakiem 

 

Wartość ogółem Projektu (zł) : 12.171.312,92

Wkład UE (zł) :  7.590.069,35

Wkład UM (zł):  4.568.648,37

Wkład MSS (zł): 12.595,20

Zakończenie Realizacji Projektu: czerwiec 2023 r.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 08 listopada 2022 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2024, 09:39