Dotyczy: projektu E-zdrowie dla Mazowsze 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza.

logotyp


Opublikowano: 01 czerwca 2021 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021, 11:59