Ankieta satysfakcji pacjenta

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której zawartość ma służyć ocenie zadowolenia z leczenia i opieki szpitalnej, z której Państwo korzystają. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w naszej placówce, będą cenną wskazówką, które obszary działalności szpitala powinny ulec poprawie.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Krzysztof Chojnowski

Ankieta satysfakcji pacjenta

Ankieta jest anonimowa.

Czy został/a Pan/i przyjęty/a?

Jaki był czas oczekiwania Pana/Pani na załatwienie formalności w Izbie Przyjęć?

Proszę określić jak długo oczekiwał/ła Pan/Pani na przybycie lekarza do Izby Przyjęć?

Czy w Izbie Przyjęć przekazano Panu/Pani wystarczającą ilość informacji na temat przyjęcia do szpitala?

Czy pielęgniarki z oddziału były zawsze życzliwe w stosunku do Pana/Pani Rodziny?

Czy zachowano wobec Pana/Pani poczucie godności, intymności podczas wykonywania czynności lekarskich

Czy podczas hospitalizacji lekarz przekazywał informacje o Pana/Pani stanie zdrowia w sposób zrozumiały i jasny?

Czy podczas hospitalizacji lekarz reagował szybko na Pana/Pani potrzeby?

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią w czasie hospitalizacji były cierpliwe, uprzejme wobec Pana/Pani?

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią poświęcały Panu/Pani wystarczająco ilość czasu?

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią potrafiły udzielić wsparcia, wysłuchać, zmniejszyć lęk?

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią w czasie hospitalizacji reagowały szybko na Pana/Pani potrzeby?

Czy objaśniono Panu/Pani przed wypisem do domu zalecenia jaką stosować dietę?

Czy objaśniono Panu/Pani przed wypisem do domu zalecenia jakie stosować zabiegi pielęgnacyjne?

Czy objaśniono Panu/Pani przed wypisem do domu zalecenia jak przyjmować leki?

Proszę dokonać oceny - Informacja o topografii szpitala

Proszę dokonać oceny - Ogólna czystość szpitala

Proszę dokonać oceny - Czystość na oddziale

Proszę dokonać oceny - Czystość w sanitariatach

Proszę dokonać oceny - Warunki odpoczynku i snu

Proszę dokonać oceny - Jakość posiłków - Różnorodność

Proszę dokonać oceny - Jakość posiłków - Temperatura

Proszę dokonać oceny - Jakość posiłków - Estetyka podania

Czy wróciłby/wróciłaby Pan/Pani do naszego szpitala, jeżeli zaistniałaby potrzeba ponownej hospitalizacji?

Czy poleci Pan/Pani znajomemu/znajomej nasz szpital?

Prosimy o zaznaczenie, którego z poniżej wymienionych oddziałów był/była Pan/Pani pacjentem/pacjentką?