Zamówienia publiczne

Procedury o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

al. Jana Pawła II 120, 07-410 Ostrołęka

 

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (29) 765- 23-47, (29) 765-25-78

e-mail:

 

Kierownik: Beata Kraska-Walijewska

Tel.  (29) 765-21-10

e-mail:

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Krzysztof Groszyk