POLKARD

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  otrzymał

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizując Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  otrzymał

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizując Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C