Aktualności

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce brał udział 
w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza 2" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost 
e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

Informujemy, że występują przejściowe, niezależne od naszego Szpitala, kłopoty z obsługą e-skierowań.

Za utrudnienia przepraszamy