Harmonogram pracy poradni

Przypominamy, że skierowanie do poradni specjalistycznej należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni od dnia rejestracji.

Harmonogram pracy w poradniach specjalistycznych.

 

1. Poradnia Gastroenterologiczna

tel. (29) 765-23-00

 

lek. Adam Jakacki

poniedziałek 11.30 - 15.35

praca lekarzy według grafiku

środa              08.00 - 12.00

lek. Tomasz Bobiński

piątek             11.30 - 15.35

 

2. Poradnia Kardiologiczna

tel. (29) 765-23-00

 

lek. Wojciech Krzyżanowski

poniedziałek      15.00 - 18.00

środa                 08.00 - 15.00

czwartek            08.00 - 12.00

W pozostałych godzinach praca lekarzy według grafiku.

 

lek. Joanna Olszewska

poniedziałek      13.00 - 15.35

wtorek                13.00 - 15.35

czwartek            13.00 - 15.35

W pozostałych godzinach praca lekarzy według grafiku.

 

tech. elektr. Katarzyna Piersa

poniedziałek     10.30 - 13.32

wtorek               10.30 - 13.32

środa                 10.30 - 13.32

czwartek            10.30 - 13.32

piątek                10.30 - 13.32

W pozostałych godzinach praca lekarzy według grafiku.

 

3. Poradnia Neurologiczna

tel. (29) 765-23-00

 

lek. Krajewska Mariola, lek. Dobkowska Ewa, lek.Wioletta Pawełek, lek. Kamila Grzymała, lek. Tomasz Oczachowski

wtorek                10.25 - 18.00

środa                 08.00 - 15.35

Praca lekarzy według grafiku.

 

lek. Henryka Tykocka

czwartek             08.00 - 15.00

 

4. Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna

tel. (29) 765-21-37

 

lek. Wiesława Kossakowska - Czasiuk

poniedziałek     12.00 - 16.00

wtorek              08.00 - 12.00

środa                14.00 - 18.00

 

poł. Elżbieta Suchcicka

poniedziałek     12.00 - 15.00

wtorek               08.00 - 12.00

środa                14.00 - 18.00

 

5. Poradnia Onkologiczna

tel. (29) 765-21-58

 

lek. Jarosław Wawryszuk

piątek                 09.55 - 15.35

 

lek. Włodzimierz Kucharski

poniedziałek     12.00 - 15.35

wtorek               10.00 - 15.35

środa                12.00 - 15.35

czwartek           15.00 - 18.00

 

lek. Agnieszka Domurad

wtorek                08.00 - 15.00

czwartek            10.00 - 15.00

 

lek. Katarzyna Dziak

poniedziałek      08.00 - 15.00

środa                 08.00 - 15.00

piątek                08.00 - 11.00

 

lek. Jerzy Piątek

wtorek                08.00 - 12.00

 

lek. Iwona Orłowska

czwartek             08.00 - 14.00

 

lek. Katarzyna Pędziwiatr

środa                 09.00 - 14.00 (co drugą środę)

 

piel. Regina Otwiaska

poniedziałek      07.30 - 14.00

wtorek                07.30 - 12.10

środa                 07.30 - 15:05

czwartek            07:30 - 18.00

piątek                 07.30 - 15.05

 

piel. Regina Nasiadko

poniedziałek     07.30 - 15.05

wtorek              07.30 - 14.00

środa                07.30 - 15.00

czwartek          10.00 - 14.00

piątek               07.30 - 15.05

 

6. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

tel. (29) 765-26-38

 

lek. Henryk Żebrowski

poniedziałek      08.00 - 12.35

wtorek                08.00 - 12.35

środa                 09.00 - 13.35

czwartek            08.00 - 12.35

piątek                13.25 - 18.00

 

piel. Elżbieta Dąbrowska

poniedziałek     08.00 - 12.35

wtorek               08.00 - 12.35

środa                09.00 - 13.35

czwartek           08.00 - 12.35

 

piel. Iwona Chojnowska

piątek                13.25 - 18.00

 

7. Poradnia Nefrologiczna

tel (29) 765-23-00

 

dr n. med. Janusz Grochowski

poniedziałek     16.00 - 20.00

 

lek. Agnieszka Gałązka-Mikołajewska

czwartek            08.00 - 12.00

 

lek. Henryk Perkowski

lek. Paweł Perkowski

Praca według grafiku.

 

8. Poradnia Chorób Zakaźnych

tel. (29) 765-12-46

 

lek. Marcelina Bacharz

lek. Piotr Paździor

lek. Maria Kapuśniak

Praca według grafiku.

 

piel. Mariola Jasińska

poniedziałek       08.00 - 13.00

wtorek                13.00 - 18.00

czwartek            11.00 - 15.00

 

9. Poradnia Neonatologiczna

tel. (29) 765-21-59

 

lek. Mariola Mierzejewska

wtorek                10.00 - 11.00

 

lek. Agnieszka Pawelczyk

wtorek                11.00 - 12.00

 

lek. Jadwiga Żebrowska

poniedziałek     08.30 - 14.00

środa                14.00 - 18.00

 

lek. Barbara Sesay

wtorek               13.00 - 14.00

 

lek. Ewa Kowalczyk

wtorek              12.00 - 13.00

 

10. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

tel. (29) 765-21-37

 

lek. Maria Achcińska

poniedziałek      08.00 - 13.00

wtorek                08.00 - 18.00

środa                 08.00 - 15.00

czwartek            08.00 - 15.00

piątek                08.00 - 15.00

 

lek. Cezary Moniński

poniedziałek     08.00 - 15.35

wtorek               08.00 - 18.00

środa                08.00 - 15.35

czwartek           08.00 - 15.35

piątek               08.00 - 13.10

 

poł. Jolanta Raczyk

wtorek               10.25 - 14.00

środa                07.30 - 15.05

czwartek           07.30 - 11.18

 

poł. Elżbieta Suchcicka

wtorek               12.00 - 15.00

środa                12.00 - 14.00

czwartek           08.00 - 15.00

piątek               08.00 - 14.55

 

11. Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

tel. (29) 765-21-37

 

lek. Aldona Pajewska

poniedziałek     08.00 - 12.00

wtorek               14.00 - 18.00

środa                 08.00 - 12.00

 

poł. Jolanta Raczyk

wtorek                14.00 - 18.00

 

poł. Elżbieta Suchcicka

poniedziałek     08.00 - 12.00

środa                 08.00 - 12.00

 

12. Poradnia Chirurgii Ogólnej

tel. (29) 765-23-00

Bieżąca informacja na drzwiach gabinetu lekarskiego.

lek. Teresa Krysiak

lek. Andrzej Antosiuk

lek. Wiesław Markowski

lek. Wojciech Hornowski

 

piel. Hanna Mamińska

poniedziałek      08.00 - 14.35

wtorek                08.00 - 15.00

środa                 08.00 - 15.30

czwartek            08.00 - 18.00

piątek                 08.00 - 14.00

 

13. Poradnia Chirurgii Naczyniowej

tel. (29) 765-23-00

 

lekarze: praca według grafiku

lek. Dariusz Świtaj

lek. Grzegorz Dziwiszek

lek. Michał Olszewski

lek. Zbigniew Brzostek

lek. Jan Świercz

 

piel. Zofia Sierzputowska

poniedziałek     14.00 - 18.00

wtorek               12.00 - 15.00

środa                12.00 - 15.00

czwartek           12.00 - 15.00

piątek               12.00 - 15.00

 

14. Poradnia Logopedyczna

tel. (29) 765-22-74

 

logopeda Beata Bobińska

poniedziałek      11.35 - 15.35

wtorek                12.00 - 18.00

środa                 10.00 - 14.00

czwartek            11.35 - 13.10

piątek                12.15 - 15.35

 

15. Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

tel. (29) 765-23-00

 

lek. Tomasz Mierzejewski

poniedziałek      08.00 - 18.00

wtorek                08.00 - 15.35

środa                 08.00 - 15.35

czwartek            08.00 - 13.10

piątek                08.00 - 15.35

 

lek. Krzysztof Camlet

czwartek            08.00 - 12.00

 

lek. Łukasz Antolak

piątek               10.00 - 14.00

 

piel. Ewa Ciepierska

poniedziałek      08.00 - 18.00

wtorek                08.00 - 15.35

środa                  08.00 - 15.35

czwartek             08.00 - 13.10

piątek                 08.00 - 15.35

 

16. Poradnia Okulistyczna

tel. (29) 765-21-44

 

lek. Andrzej Gumkowski

poniedziałek       08.00 - 15.35

wtorek                11.00 - 18.00

środa                  08.00 - 15.35

czwartek             08.00 - 15.35

piątek                 08.00 - 11.35

 

piel. Jolant  Karpińska-Ludwichowska

poniedziałek     08.00 - 15.35

wtorek               11.00 - 18.00

środa                 08.00 - 15.35

czwartek            08.00 - 15.35

piątek                08.00 - 11.35

 

17. Poradnia Urologiczna

tel. (29) 765-23-00

 

lek. Wojciech Truszkowski

środa                 11.00 - 15.00

 

lek. Zbigniew Jarząbek

poniedziałek     11.00 - 15.00

 

lek. Bartosz Konowalski

czwartek            11.00 - 15.00

 

lek. Jakub Biedrzycki

piątek               11.00 - 15.00

 

lek. Sabina Ponikowska

lek. Tomasz Szymaniewski

wtorek               14.00 - 18.00

 

piel. Małgorzata Abramska

poniedziałek    11.00 - 15.00

wtorek               14.00 - 18.00

środa                11.00 - 15.00

czwartek           11.00 - 15.00

piątek               11.00 - 15.00

 

18. Poradnia Pediatryczna

tel. (29) 765-21-59

 

lek. Michał Gawroński

lek. Alicja Przeździecka

lek. Monika Sikora-Bedra

lek. Sylwia Korzyńska

lek. Agnieszka Karwowska

lek. Michał Peczyński

lek. Michał Piechociński

poniedziałek   10.00 - 14.00

czwartek         14.00 - 18.00

piątek              10.00 - 14.00

Praca lekarzy według grafiku.

 

19. Poradnia Chorób Wewnętrznych

tel. (29) 765-23-00

 

Lek. Mirosław Jarema

lek. Krzysztof Kowalczyk

lek. Małgorzata Prusaczyk

lek. Renata Głębocka

lek. Magdalena Biedrzycka

lek. Magdalena Kosiorek

lek. Radosław Kukiełko

lek. Monika Twardziak-Romanowska

Wtorek             13.00 - 15.00

Środa              13.00 - 15.00

Czwartek         13.00 - 15.00

Praca lekarzy według grafiku.

 

20. Poradnia Reumatologiczna

tel. (29) 765-23-00

 

Lek. Aneta Szabłowska-Jędrych

Poniedziałek 10.30-14.40

Wtorek 10.30 - 14.30

Środa 10.30-14.30

 

21. Poradnia Leczenia Uzależnień

tel. (29) 765-18-17

 

lek. psychiatra Sylwia Zych- Andrzejewska

poniedziałek   12.00 - 13.00

wtorek            08.00 - 10.00

środa              08.00 - 10.00

czwartek        08.00 - 09.45

piątek             11.35 - 13.05

 

specjalista psychoterapii uzależnień
Alicja Staniszewska

poniedziałek     08.00 - 13.00

wtorek              08.00 - 15.00

czwartek          12.25 - 16.30 i 17.00 - 20.00 

 

specjalista psychoterapii uzależnień
Jerzy Gadzała

czwartek          12.25 - 20.00 

 

specjalista psychoterapii uzależnień
Anna Jaworowska

środa                 12.25 - 20.00

piątek                08.00 - 12.00

 

specjalista psychoterapii uzależnień
Bogumiła Drzyzguła

poniedziałek     15.00 - 20.00

piątek               08.00 - 15.35  

 

specjalista psychoterapii uzależnień 
Małgorzata Suchcicka

poniedziałek   12.25 - 20.00

wtorek             08.00 - 15.35

środa               08.00 - 15.35

czwartek         08.00 - 15.35

piątek              08.00 - 15.35 

 

osoba uczestnicząca w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień  
Agata Podmostko

wtorek             13.00 - 20.00  

 

psycholog, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

Marta Luchcińska-Dusza

poniedziałek    13.00 - 20.00

wtorek              08.00 - 15.00

czwartek          13.00 - 20.00

 

22. Poradnia Zdrowia Psychicznego

tel. (29) 765-21-45

 

lek. psychiatra Sylwia Zych- Andrzejewska

poniedziałek     08.00 - 12.00

wtorek              12.00 - 15.35

środa                11.35 - 13.10

czwartek          11.50 - 18.00

piątek               08.00 - 11.35

 

lek. psychiatra Maria Kuderska-Grabowska

poniedziałek     12.00 - 15.35

wtorek               08.00 - 12.00

środa                 08.00 - 11.00

czwartek           08.00 - 11.50

piątek               12.00 - 15.35

 

psycholog Paweł Szczeciński

wtorek             14.35 - 15.35

środa               09.15 - 15.05

piątek              09.05 - 15.35

 

psychoterapeuta Grażyna Domanowska

wtorek            09.30 - 14.30

 

piel. Elżbieta  Dąbrowska

poniedziałek   08.00 - 15.35

wtorek             08.00 - 15.35

środa               08.00 - 13.10

czwartek         08.00 - 18.00

piątek              08.00 - 15.35

 

piel. Elżbieta Mierzejewska

poniedziałek   14.00 - 15.35

wtorek             08.00 - 12.00

środa               08.00 - 12.00

czwartek         08.00 - 10.10

piątek              12.00 - 14.10 

 

23. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

tel. (29) 765-21-45

 

lek. psychiatra Maria Kuderska-Grabowska

poniedziałek     08.00 - 12.00

wtorek              12.00 - 15.35

środa                12.00 - 15.35

czwartek          11.50 - 15.35

piątek               08.00 - 12.00

 

psycholog Zenon Wacław Ostasz

wtorek            12.00 - 17.00

 

psychoterapeuta Grażyna Domanowska

poniedziałek   10.00 - 14.00

czwartek         10.10 - 14.10

 

piel. Elżbieta Mierzejewska

poniedziałek   08.00 - 14.00

wtorek            12.00 - 17.00

środa              12.00 - 15.35

czwartek        10.10 - 15.35

piątek             08.00 - 12.00 

 

24. Poradnia Rehabilitacyjna

tel. (29) 765-23-20

 

lek. Zdzisław Dudziuk

środa 14.00 - 15.00

czwartek 13.00 - 15.00

 

lek. Katarzyna Meller

poniedziałek 11.00 - 15.35

wtorek 08.00 - 13.00

środa 13.00 - 15.35

czwartek 08.00 - 10.00

piątek 11.00 - 15.35

 

lek. Izabela Gnatowska

poniedziałek 07.30 - 10.00

wtorek 13.00 - 15.05

środa 07.30 - 13.00

czwartek 11.00 - 15.05

piątek 07.30 - 10.00

 

lek. Aneta Wekwejt

poniedziałek 10.00 - 18.00

wtorek 08.00 - 10.00

środa 08.00 - 10.00

czwartek 10.00 - 15.35

piątek 08.00 - 16.00

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020r. Autor: Marta Kowalczyk