POLKARD

09

lipca

2021

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako realizator zadania Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu pn.: ,,ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFY'' na lata 2021-2022 

Finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 - Programu polityki zdrowotnej

MAMMOGRAF CYFROWY

DOFINANSOWANIE 600 000,00 zł

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  otrzymał

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizując Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  otrzymał

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizując Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C