ZADANIE PN. "DOPOSAŻENIE W APARATY RTG Z RAMIENIEM C"

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  otrzymał

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Realizując Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C

 

 

DOFINANSOWANIE:  605.985,36

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  613.531,80

Realizacja zadania umożliwia na udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca. Zakupiony aparat RTG z ramieniem C zapewnia doskonałą jakość obrazowana przy wymagających i skomplikowanych procedurach interwencyjnych. Natomiast wizualizacja najdrobniejszych szczegółów anatomicznych , zapewnia przy tym zoptymalizowane wykorzystanie promieniowania RTG.

Realizacja zadania ma na celu:

·        Zwiększenie poprawy jakości życia pacjentów z chorobami układu sercowo - naczyniowego

·        Zmniejszenie liczby zgonów pacjentów z chorobami układu sercowo - naczyniowego

·        Profilaktyka chorób układu sercowo- naczyniowego oraz zwiększona ocena ryzyka sercowo - naczyniowego

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 15 stycznia 2021 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021, 13:00