Projekt pn" Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępnoci do usług opieki zdrowotnej"

logotyp

logotyp

 

Dostawa sprzętu medycznego do przeciwdziałania COVID-19

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zakupił Aparat Ultrasonograficzny do przesiewowego badania klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19. Aparat USG został zakupiony dzięki uruchomieniu dodatkowych środków z Funduszy Unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 przeznaczonych min. na bezpieczeństwo epidemiologiczne do przeciwdziałania COVID-19 a także ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego.

Poniżej efekty zrealizowanych działań w ramach projektu: 

Autor: Beata Kur

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w dniu 02.11.2018 roku podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Umowę Grantową na realizację Projektu pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii".

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2021 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i współfinansowany w 90% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz w 10% z wkładu własnego.

Wkład własny dla Lidera Projektu: Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce będzie finansowany ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Wkład własny dla Partnera Projektu: Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" będzie finansowany ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Obwodu Lwowskiego.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Ogólnym celem Projektu jest poprawa dostępności wysokiej jakości usług medycznych w zakresie współczesnej chirurgii i wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej wpływu diety na zdrowie człowieka.

Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy zgodnie z celami EIS określonymi w Rozporządzeniu EIS. Niniejszy Program podobnie jak jego dwie poprzednie edycje, skierowany jest do polskich, ukraińskich i białoruskich regionów przygranicznych 1 wszystkich instytucji o charakterze non-profit pochodzących z tych regionów Więcej informacji odnośnie Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 znajduje się na stronie: www.pbu2014-2020.eu.

 

 

13 marca 2019 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii". Projekt uzyskał dofinansowanie w i naborze projektów (projekty regularne) w Programie Programu Polska-Białoruś-Ukraina i jest realizowany wspólnie w partnerstwie polsko-ukraińskim.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerów projektu, w tym dyrekcja i pracownicy szpitala, przedstawiciele władzy samorządowej województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu. Prezentacje i debata w trakcie konferencji koncentrowały się m.in. na innowacjach oraz zwiększeniu dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej mało inwazyjnej chirurgii.

Na realizację projektu, w ciągu dwóch lat jego trwania obaj partnerzy otrzymają 1.236.812,24 euro z Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego do mało inwazyjnej chirurgii laparoskopowej. Partnerzy przeprowadzą również wspólne działania mające na celu wypracowanie wysokiego standardu usług medycznych w obu placówkach.

 

Interesujące odnośniki:

1. Artykuł na stronach "Медицина світу" (Medycyna świata).

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, 12:04