Konkurs ofert nr 67/2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej


Opublikowano: 03 grudnia 2019 r.

Autor: Anna Wierzbowska

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, 10:40