Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej im. dr Zygmunta Moczydłowskiego oraz udzielanie świadczen zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo - Ortopedycznej